Vítejte na stránkách Proskovice.net

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Základní podmínky

 
 

Základní podmínky provozu

K síti KUMI ELECTRONIC je možné se připojit vhodnou technologií, kterou doporučí správce sítě. Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé nesprávnou manipulací se zařízením.

Maximální rychlost tarifu
HOMESpeed  a HOMEVIP je k dispozici při nevyužití kapacity bodu a je negarantovaná a nevymahatelná.

Všechny tarify umožňují přístup k internetu 24h denně bez jakýchkoliv limitů objemu stažených dat.

Za nainstalovaným klientským AP lze provozovat vlastní WIFI router. Neručíme za přenos dat mezi tímto WiFi routerem a ostatními klientskými WiFi zařízeními.

Počínání, při kterém se uživatel snaží získat přístup k prostředkům sítě, k nimž nemá práva nebo cíleně získává důvěrné informace, jsou považovány za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od sítě.

Neručíme za výpadky sítě, které vznikly na straně dodavatele Internetu a el. energie.
Varianty smlouvy

Varianta A:
Instalaci klient hradí v plné výši.
Zařízení je majetkem klienta a případnou výměnu vadného komponentu po záruční době si hradí klient sám. Záruka se nevztahuje na živelné pohromy, úder blesku a přepětí v el. síti.
Tato smlouva zahrnuje dvouměsíční výpovědní lhůtu.

Varianta B:
Instalace za 1.- Kč.
Veškerý použitý materiál je majetkem dodavatele.
V případě předčasného ukončení smlouvy klient umožní demontáž veškerého dodaného zařízení
ze svého objektu nebo zajistí pokračovatele smlouvy.
V případě neumožnění demontáže bude požadována částka 3 900.-Kč za dodané zařízení.
Podmínkou je trvání smlouvy 24 měsíců.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky